เกี่ยวกับเรา

บริการให้คำปรึกษาทางด้านไอที (IT Consulting)

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบริษัท KINGIT จึงมีหน้าที่ในการแนะนำและให้คำปรึกษา (IT Consult) เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละประเภทของแต่ละองค์กร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าเสียเวลาและโอกาสที่เกิดจากความล่าช้าในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บริการให้คำปรึกษาทางด้านไอที (IT Consulting) จากเราตอบโจทย์ทุกความต้องการ

บริการจากเรา:

  • ให้คำปรึกษาในออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ( Infrastructure Setup and Network Design)
  • ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบ Server, Network และ Security
  • ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Backup Solution
  • แนะนำการและจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน
  • งาน IT Outsourcing
  • แนะนำการและจัดหา Software ที่ใช้ในธุรกิจ (ERP, CRM, CMMS, Ticketing Software)
  • แนะนำการและจัดหาระบบ Conference ประชุมออนไลน์ ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน
  • แนะนำการและจัดหาระบบ E-learning เรียนออนไลน์ ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน
  • แนะนำการและจัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน IP-PHONE ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน