ให้คำปรึกษาในออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ( Infrastructure Setup and Network Design)