งานระบบคอมพิวเตอร์

บริการจากเรา:

  • ให้คำปรึกษาในออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ( Infrastructure Setup and Network Design)
  • ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบ Server, Network และ Security
  • ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Backup Solution
  • แนะนำการและจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน
  • แนะนำการและจัดหา Software ที่ใช้ในธุรกิจ (ERP, CRM, CMMS, Ticketing Software)
  • แนะนำการจัดหาระบบ Conference ประชุมออนไลน์ ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน
  • แนะนำการจัดหาระบบ E-learning เรียนออนไลน์ ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน