แนะนำการและจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน

ข้อดีของการเช่าใช้งานมีดังนี้