แนะนำการและจัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน IP-PHONE ทั้งแบบจัดจำหน่ายและเช่าใช้งาน

IP PBX Solution บริการออกแบบและติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP PBX สำหรับธุรกิจ SME  และ Enterprise - 3G Fixed Wireless Terminal / 3G Line Mobile / 3G VoIP  Gateway / GSM Gateway / Headset Call Center : Inspired