ติดตั้งระบบ conference Server Renovate ห้องประชุม กระทรวงอุตสาหกรรม by INFINIX